COVID -19 Informacje dotyczące obostrzeń 

virus-4937553_640.jpg

Covid-19: Aktualne informacje i ograniczenia

ZASADY OGÓLNE

Aktualizacja 06.06.2021

 

Aktualności

Rozprzestrzenianie się w Polsce zakażeń wirusem COVID-19 znacznie się zmniejszyło, ale w dalszym ciągu prowadzi do ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym i pasażerskim oraz do ograniczeń w życiu publicznym.

Odradza się podróży do Polski, które nie są konieczne i mają charakter turystyczny.
Ministerstwo Zdrowia RP udostępnia wykaz punktów pobrań wymazu w Polsce.

 

Info

 

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Polska jest coraz mniej dotknięta COVID-19. Liczba zakażeń ciągle spada i w międzyczasie osiągnęła poziom poniżej 50 przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni, w związku z czym od dnia 30 maja 2021 roku Polska nie będzie już klasyfikowana jako obszar ryzyka (Risikogebiet).  Aktualne i szczegółowe dane liczbowe znajdą Państwo na stronie European Centre for Disease Prevention and Control (EDCD) .

 

Wjazd do Polski

Przy wjeździe do Polski przez zewnętrzna granicę UE obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Przy wjeździe z Indii, Republiki Południowej Afryki lub Brazylii obowiązuje kwarantanna, którą można znieść po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej po upływie 7 dni od wjazdu do Polski. Przy wjeździe z innych krajów Unii Europejskiej (łącznie z Niemcami) obowiązuje kwarantanna 10-dniowa, niezależnie od środka transportu, którym się podróżuje, lub gdy porusza się pieszo. Obowiązek kwarantanny nie istnieje, jeśli przy wjeździe przedstawi się negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test PCR lub antygenowy), który nie może być starszy niż 48 godzin od chwili przeprowadzenia testu. Każdy, kto wjeżdża do Polski i odbywa w związku z tym kwarantannę, może zostać z niej zwolniony, przedstawiając negatywny wynik testu.

Z obowiązku kwarantanny (bez przedstawiania negatywnego wyniku testu) zwolnieni są za okazaniem zaświadczenia dokumentującego powód podróży m.in.:

zawodowi kierowcy oraz pracownicy obsługujący ruch towarowy i osobowy,

 • osoby przekraczające granicę ze względów zawodowych lub biznesowych,

 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, które posiadają zaświadczenie potwierdzające szczepienie wykonane szczepionką dopuszczoną w UE,

 • osoby, które posiadają udokumentowane zakończenie hospitalizacji lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia koronawirusem, które miało miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Pozostałe wyjątki znajdą Państwo w rozporządzeniu opublikowanym w polskim Dzienniku Ustaw. Kontrole graniczne prowadzone są tylko na granicy z Ukrainą, Rosją i Białorusią.

Przejazd przez Polskę

Osobom podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na przejazd przez Polskę tylko wtedy, gdy celem tranzytu jest podróż do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu oraz gdy są to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium podanych powyżej państw oraz ich małżonków i dzieci. Zestawienie otwartych przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej..

 

Możliwości podróży

Międzynarodowe połączenia kolejowe w ruchu pasażerskim z przekroczeniem granicy wewnętrznej UE z Polską są dostępne w ograniczonym stopniu. Międzynarodowe połączenia lotnicze są obecnie dostępne rówmież w ograniczej ofercie. Istnieje możliwość korzystania ze zredukowanej oferty krajowych połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych.

Ograniczenia w kraju

Na terytorium Polski istnieją lekkie ograniczenia w życiu publicznym. Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie, na Twitterze i na stronie internetowej polskiego rządu, informuje o aktualnie obowiązujących zasadach. Przestrzeganie przepisów podlega wzmożonej kontroli policji, a za ich naruszenie grożą kary grzywny.

W Polsce obowiązują w tej chwili następujące zasady i obostrzenia:

Szkoly i opieka nad dziećmi:

 • Przedszkola i żłobki są otwarte.

 • Proces otwierania szkół – od nauczania zdalnego przez hybrydowe do stacjonarnego – będzie przebiegał w różnych etapach i zostanie zakończony do dnia 31 maja 2021 roku.

Handel detaliczny i zakupy:

 • Handel detaliczny, centra handlowe oraz sklepy meblowe i budowlane są otwarte, obowiązują zasady higieny i limity osób na m2.

Usługi:

 • Zakłady fryzjerskie, salony urody i kosmetyczne są otwarte.

 • W publicznym transporcie zbiorowym obowiązują limity pasażerów.

Kultura, czas wolny, Sport:

 • Muzea i galerie sztuki są otwarte.

 • Kina, teatry, sale koncertowe, teatry operowe, jak również domy i ośrodki kultury są otwarte,

 • Wydarzenia na świeżym powietrzu są od 4 czerwca dozwolone,

 • Kluby fitness są otwarte,

 • Dozwolonych są aktywności sportowe,

 • W kościołach obowiązuje limit 1 osoby na 20 m2 oraz obowiązek zachowywania 1,5 m odległości od innych osób.

Gastronomia i hotelarstwo:

 • Hotele są otwarte, ale obowiązuje w nich ograniczenie obłożenia do 50% (strefy wellness i spa pozostają jednak zamknięte).

 • Ogródki restauracyjne oraz wnętrza restauracji są otwarte.

Zgromadzenia o charakterze prywatnym:

 • Dozwolone są spotkania o charakterze prywatnym z udziałem maksymalnie 25 osób  przy zachowaniu zasad higieny i dystansu.

 • Organizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych na zewnątrz z udziałem do 50 osób są dozwolone przy zachowaniu zasad higieny i dystansu

 • Osoby zaszczepione nie są wliczane

Ze względu na silne obciążenie systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów zarażonych wirusem COVID-19 dostępność opieki medycznej może być ograniczona.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Zasady higieny w Polsce

 • Obowiązek noszenia maseczek: Obowiązek noszenia maseczek istnieje już tylko w pomieszczeniach zamkniętych i w publicznym transporcie zbiorowym. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat 5, osoby poruszające się samochodem w pojedynkę lub w towarzystwie osób, z którymi wspólnie zamieszkują lub gospodarują, osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, osoby wykonujące zawody niewymagające kontaktu z klientem, kierowcy zawodowi, jeśli pojazd, który prowadzą jest wyposażony w przegrodę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z pasażerami. W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości istnieje obowiązek zdjęcia maseczki. Noszenie przyłbic, chust, szalików jest zakazne. Zalecane jest noszenie maseczek medycznych. Szczegółowe informacje w języku angielskim dotyczące obowiązku noszenia masek znajdą Państwo tutaj

 • Minimalna odległość między osobami w miejscach publicznych wynosi 1,5 m. Wyłączeni z tego obowiązku są opiekunowie osób wymagających opieki oraz małych dzieci.

 • Osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym z osobą z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19 automatycznie podlegają kwarantannie, bez osobnej decyzji sanepidu. Kwarantanna obowiązuje do momentu upływu siedmiu dni od zakończenia izolacji osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa w gospodarstwie domowym. Obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób zaszczepionych oraz tych osób, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia koronawirusem w okresie ostatnich 6 miesięcy.

 • Do sklepu, do banku i na teren stacji paliw można wejść tylko w rękawiczkach, które dany punkt musi zapewnić, lub po użyciu znajdującego się przy wejściu środka do dezynfekcji rąk.

 • Za naruszenie tych przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 30 000 zł.

Granice Polski z państwami nienależącymi do strefy Schengen.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji ruch graniczny na wybranych przejściach granicznych został tymczasowo zawieszony lub znacznie ograniczony.

Granicę z Rosją (obwód kaliningradzki) można przekroczyć jedynie na drogowych przejściach granicznych w Bezledach i w Grzechotkach (brak ruchu pieszego).

Białoruś wprowadziła od dnia 01.11.2020 r. ograniczenia w ruchu osobowym przy granicy do Polski. Nie ma to wpływu na Transport towarowy, Otwarte są trzy przejścia graniczne: Kuźnica, Bobrowniki i Koroszczyn.

Na granicy z Białorusią otwarte są następujące drogowe przejścia graniczne: Korczowa, Dorohusk, Hrebenne, Medyka und Budomierz.

Na granicy z Ukrainą ruch graniczny odbywa się na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, w Dorohusku, w Hrebennem, w Medyce i od 6.07.2020 r. także w Budomierzu.

Szczegóły i aktualności dotyczące polskich przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej Straży Granicznej.

Prosimy także zapoznać się z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi podróżowania i bezpieczeństwa.

Wiążące oświadczenia na temat przepisów dotyczących wjazdu do Polski i kwarantanny na miejscu mogą składać tylko polskie władze (np. straż graniczna, sanepid).

Nr infolinii polskiego Ministerstwa Zdrowia  (w języku polskim) oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim) o koronawirusie: 800 190 590.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Proszę zapoznać się z informacjami w dokumencie COVID-19 oraz na stronach Światowej Organizacji Zdrowia WHO i Instytutu Roberta Kocha RKI..

Kwarantanna, zgłoszenie wjazdu i obowiązek przeprowadzenia testu przy wjeździe do Niemiec

Z powodu pandemii Covid-19 istnieją ograniczenia przy wjeździe z wielu państw. Przy wjeździe z obszarów ryzyka istnieje obowiązek zgłoszenia wjazdu online i obowiązek kwarantanny zgodnie z rozporządzeniem Federalnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie wjazdu do Niemiec (Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums) z dnia 12 maja 2021 roku. Zwolnione z tego są np. osoby w pełni zaszczepione dysponujące zaświadczeniem o szczepieniu, ozdrowieńcy z odpowiednim zaświadczeniem oraz osoby z negatywnym wynikiem testu. Szczegóły są dostępne na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Polska, od dnia 30 maja 2021r., nie jest już klasyfikowana jako obszar z dużą liczbą zakażeń ryzyka (Risikogebiet). Przy wjeździe do kraju samolotem nadal istnieje obowiązek przedstawienia negatywnego testu na Covid-19. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Prosimy zapoznać się również z dokumentem „Pomocne informacje” odnośnie ew. dalej istniejącego obowiązku przeprowadzenia testu oraz nowego zaklasyfikowania Polski jako obszaru ryzyka.

Informacje, czy wjeżdżając do Republiki Federalnej Niemiec, będą musieli Państwo odbyć kwarantannę, znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (w języku niemieckim i angielskim).