COVID -19 Informacje dotyczące obostrzeń 

virus-4937553_640.jpg

Ograniczenia związane z COVID-19

WJAZD DO RFN

ZASADY OGÓLNE

Aktualizacja 09.11.2020

KWARANTANNA - NOWE ZASADY od 09.11 dla wjeżdżajacych do Niemiec

Główne zmiany:

skrócenie kwarantanny z 14 dni do 10 dni;

jednolite grupy osób wyłączone z obowiązku kwarantanny (np. osoby wjeżdżające do Niemiec lub do Polski do 24 godz. w ramach ruchu przygranicznego, osoby wjeżdżające w pilnych celach służbowych, pracownicy transgraniczni lub studenci/uczniowie podróżujący co tydzień);

brak możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie negatywnego wyniku testu wykonanego 48 godz. przed wjazdem do Niemiec. DOPIERO TEST WYKONANY 5 DNI PO WJEŹDZIE BĘDZIE ZWALNIAŁ Z DALSZEJ KWARANTANNY.

wprowadzenie elektronicznej rejestracji podróżnych (www.einreiseanmeldung.de). Tak długo jak nie zacznie działać elektroniczna rejestracja podróżnych, informacja o wjeździe jest zbierana przez przewoźników na kartach lokalizacji podróżnych. Do tego momentu zostaje utrzymany również obowiązek zgłoszenia przyjazdu i początku kwarantanny we właściwym dla miejsca pobytu urzędzie ds. zdrowia.

WAŻNE Platforma www.einreiseanmeldung.de zacznie działać od 8 listopada 2020 r. od godz. 18:00. Dane podczas rejestracji zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia, który nadzoruje kwarantannę. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

Obowiązek 10-dniowej kwarantanny będzie dotyczyć osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze podwyższonego ryzyka.

Osoby podlegające kwarantannie powinny bezpośrednio udać się do miejsca, w którym odbywają kwarantannę. Osoby będące w kwarantannie mogą wykonać test na obecność koronawirusa po 5 dniach. Negatywny wynik może zwolnić z dalszej kwarantanny.

Podczas kwarantanny zabronione jest przyjmowanie wizyt osób spoza własnego gospodarstwa domowego.

Domowa kwarantanna nie obowiązuje na okres wykonywania testu.

Źródło : gov.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Władze niemieckie nie prowadzą regularnych kontroli granicznych z krajami strefy Schengen.

Władze niemieckie zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia obowiązkowej kwarantanny dla osób

wjeżdżających z obszarów, na których współczynnik zachorowań wynosi ponad 50 przypadków na 100

tys. mieszkańców w przeciągu 7 dni. Decyzja o uznaniu danego terytorium jako obszar podwyższonego

ryzyka jest podejmowana po wspólnej analizie Instytutu Roberta Kocha z Federalnym Ministerstwem

Zdrowia, Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Federalnym Ministerstwem Spraw

Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Obszary podwyższonego ryzyka są aktualizowane na bieżąco

na stronie Instytutu Roberta Kocha.

 

Cała Polska jest obecnie uznawana za obszar podwyższonego ryzyka.

Osoba przyjeżdżająca ze strefy ryzyka jest zobowiązana:

 zgłosić swój przyjazd do właściwego Gesundheitsamt

 przedstawić w języku niemieckim lub angielskim negatywny wynik testu na koronawirusa

wykonanego do 48 godzin przed przyjazdem do Niemiec

albo

1. bezpośrednio po przyjeździe udać się do miejsca, w którym planuje spędzić kwarantannę.

2. zgłosić swój przyjazd do właściwego Gesundheitsamt

3. wykonać bezpłatny test na koronawirusa: bezpośrednio na lotnisku lub ustalić miejsce i termin

przeprowadzenia testu z lokalnym urzędem ds. zdrowia, lekarzem rodzinnym lub pod nr

116 117.

4. Kwarantanna obowiązuje do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu. O zwolnieniu z

kwarantanny decyduje urząd ds. zdrowia, który może zlecić dłuższą kwarantannę.

Potwierdzenie negatywnego wyniku testu należy zachować przez co najmniej 14 dni.

Osoba, która planuje podróż z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec, powinna ustalić, do jakiego

kraju związkowego w Niemczech jedzie i zapoznać się z przepisami obowiązującymi w docelowym

landzie. W Niemczech jest 16 krajów związkowych (landów) i to władze krajów związkowych ustalają

szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny, w tym wyłączenia z obowiązku kwarantanny.

 

2 Stan na: 29.10.2020

WYJĄTKI

Brema:

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik

testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Władze miast Brema i Bremerhaven

mogą zwolnić z obowiązku odbywania kwarantanny osoby zatrudnione w służbach porządku

publicznego. Bezpłatny test można wykonać w Teststelle GeNo Corona Messehalle (Bremen Mitte)

oraz Corona-Zielpraxis w Bremerhaven.

Dolna Saksonia:

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik

testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Rejestracja na bezpłatny test jest

możliwa online. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy osób, które zawodowo przewożą towary

i osoby, pracowników służy zdrowia oraz osób, które z ważnych przyczyn zawodowych wjeżdżają do

Dolnej Saksonii lub wyjeżdżają z Dolnej Saksonii codziennie lub na okres kilku dni. Kwarantanna nie

dotyczy także osób, których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają do

Niemiec na mniej niż 24 godz.

 

Hamburg:

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik

testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Uwaga: Obowiązujące w Hamburgu

przepisy nie przewidują innych wyjątków! Bezpłatny test można wykonać w punkcie testowania przy

lotnisku.

Szlezwik-Holsztyn:

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki

dwóch testów, wykonanych w odstępie co najmniej 5 dni (punkty testowania). Oznacza to, że po

wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego

wyniku. Kwarantanna nie dotyczy osób, które zawodowo przewożą dobra i osoby, których pobyt w

strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub których podróż do Szlezwiku-Holsztyna jest niezbędna i

niemożliwa do odłożenia w czasie oraz nie przekracza 48 godz.

Zmiany zasad kwarantanny planowane są od 08.11.2020 – m.in. wykonanie testu będzie możliwe

dopiero po 5 dniach.

OGRANICZENIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

UWAGA! Zmiana regułznacząco zwiększająca ograniczenia na terenie całych Niemiec spodziewana jest

od 02.11.2020.

OGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA:

 kontakty z innymi osobami powinny być ograniczone do niezbędnego minimum;

 w przestrzeni publicznej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m;

 obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie da się zachować odległości 1,5 m;

3 Stan na: 29.10.2020

 w miejscach pracy należy przestrzegać zasad higieny – dotyczy to pracowników i osób

odwiedzających;

 również w przypadku prywatnych spotkań należy przestrzegać zasad higieny i zachować

odstęp;

 w niektórych krajach związkowych ograniczona lub zawieszona jest działalność miejsc, w

których nie jest możliwe zastosowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego;

 wprowadzono ograniczenia w ilości osób mogących brać udział w zgromadzeniach lub

gromadzić się w miejscach publicznych oraz prywatnych (w mieszkaniach);

 duże wydarzenia są odwołane co najmniej do 31.12.2020 r. Kraje związkowe mają własne

regulacje dotyczące mniejszych imprez, w tym uroczystości rodzinnych takich jak wesela lub

pogrzeby;

 wszelkie naruszenia ograniczeń dot. kontaktu są nadzorowane i sankcjonowane przez służby

porządkowe i policję; łamanie zakazów może się wiązać z wysokimi mandatami.

Ze względu na częste zmiany przepisów zachęcamy do sprawdzania aktualnie obowiązujących

przepisów na stronach rządów krajów związkowych.

Brema:

Informacja o aktualnie obowiązujących ograniczeniach: www.bremen.de/corona

Informacja w języku polskim: https://www.bremen.de/corona/corona-faq-polnisch

 Od 12.10.20 może spotykać się do 5 osób z różnych gospodarstw. W miarę możliwości należy

zachować minimalną odległość 1,5 metra do innych osób.

 Zakłady gastronomiczne i bary mogą być czynne tylko w godzinach od 6:00 do 23:00. Poza tymi

godzinami zakazana jest sprzedaż alkoholu.

 Dopuszcza się maksymalnie organizację wydarzeń do 100 osób w pomieszczeniach

zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Organizatorzy muszą zapewnić prowadzenie listy

uczestników oraz przedstawić plan bezpieczeństwa, z którego wynika, że zapewnia się

zachowanie minimalnego 1,5 m odstępu między uczestnikami oraz przestrzeganie zasad

higieny. Plan ten musi być dostępny do przedłożenia na żądanie. Otwarte mogą być kina,

teatry, opery i sale/domy koncertowe ze stałymi miejscami siedzącymi.

 Na weselach, uroczystościach pogrzebowych, urodzinach itp. w pomieszczeniach publicznych

lub wynajętych nie może brać udziału więcej jak 25 gości. W razie spożywania są napoi

alkoholowych dopuszczalna jest maksymalnie liczba 10 osób. Organizatorzy muszą zapewnić

prowadzenie listy uczestników. Organizator musi przedstawić plan bezpieczeństwa, z którego

wynika, że zapewnia się zachowanie minimalnego 1,5 m odstępu między uczestnikami oraz

przestrzeganie zasad higieny. Plan ten musi być dostępny do przedłożenia na żądanie.

 

Dolna Saksonia:

Informacja o aktualnie obowiązujących ograniczeniach: https://www.niedersachsen.de/coronavirus

Informacja w formie grafiki: https://www.niedersachsen.de/download/160040

Ograniczenia uzależnione są od wskaźnika nowych zarażeń w ciągu tygodnia na 100 tys. mieszkańców

w danym powiecie.

Dla powiatów, gdzie wskaźnik zakażeń przekroczył 50:

4 Stan na: 29.10.2020

Spotykać się i brać udział w uroczystościach prywatnych może maksymalnie 10 osób z

maksymalnie dwóch gospodarstw domowych.

 Zakłady gastronomiczne i bary mogą być czynne tylko w godzinach od 6:00 do 23:00. Poza tymi

godzinami zakazana jest sprzedaż alkoholu.

 Dopuszcza się organizację wydarzeń z publicznością siedzącą do maksymalnie 100 osób.

Wydarzenia z publicznością stojącą wymagają każdorazowego pozwolenia niezależnie od ilości

uczestników.

 Ograniczenia dotyczących ilości osób biorących udział w wydarzeniu nie dotyczą uroczystości

w kościołach, kaplicach cmentarnych i innych miejscach kultu oraz uroczystości religijnych.

 

Hamburg:

Informacja o aktualnie obowiązujących ograniczeniach: https://www.hamburg.de/coronavirus/

Informacja w języku polskim: https://www.hamburg.de/.../14532388/das-ist-erlaubtpolnisch/

 Spotykać się i brać udział w uroczystościach prywatnych może maksymalnie 10 osób z

maksymalnie dwóch gospodarstw domowych.

 Zakłady gastronomiczne i bary mogą być czynne tylko w godzinach od5:00 do 23:00. Poza tymi

godzinami zakazana jest sprzedaż alkoholu.

 Dopuszcza się organizację wydarzeń z publicznością siedzącą do maksymalnie 1000 osób w

przestrzeni otwartej lub 650 osób w przestrzeni zamkniętej. Wydarzenia z publicznością

stojącą dozwolone są do 100 osób w przestrzeni otwartej, do 50 osób w przestrzeni

zamkniętej.

W przypadku wydarzeń religijnych lub zgromadzeń w kościołach, meczetach lub synagogach,

a także wydarzeń religijnych lub zgromadzeń w salach kultowych innych wspólnot

wyznaniowych lub wspólnot ideologicznych, a także związanych z nimi imprez plenerowych,

ograniczenia ilości uczestników nie mają zastosowania, obowiązują ogólne wymogi higieniczne

i obowiązek zakrywania nosa i ust.

 

Szlezwik-Holsztyn:

Informacja o aktualnie obowiązujących ograniczeniach: https://schleswigholstein.de/.../coronavirus_node.html

Obowiązują szczególne regulacje dla powiatów, gdzie współczynnik nowych zarażeń w tygodniu na 100

tys. mieszkańców wynosi między 35 a 50, oraz gdzie przekroczył 50.

 Spotykać się w przestrzeni publicznej może maksymalnie 10 osób. W przypadku utrzymującego

się przez 10 dni wysokiego poziomu zakażeń, spotkania prywatne zostają ograniczone do 5

osób z dwóch gospodarstw.

Po przekroczeniu 50 przypadków w tygodniu na 100 tys. mieszkańców imprezy prywatne

ograniczone do 10 osób.

 Zakłady gastronomiczne i bary mogą być czynne tylko w godzinach od 6:00 do 23:00. Poza tymi

godzinami zakazana jest sprzedaż alkoholu.

 Wydarzenia bez przydzielonych stałych miejsc siedzących dozwolone są do 150 osób w

przestrzeni otwartej, do 50 osób w przestrzeni zamkniętej. Dopuszcza się organizację

wydarzeń z publicznością siedzącą (np. kino, teatr, koncert) do maksymalnie 1500 osób w

przestrzeni otwartej lub 750 osób w przestrzeni zamkniętej.

5 Stan na: 29.10.2020

 

Po przekroczeniu 50 przypadków w tygodniu na 100 tys. mieszkańców: liczba uczestników

wydarzeń zarówno w przestrzeni otwartej jak i zamkniętej jest ograniczona do 100 osób.

 W przypadku wydarzeń religijnych lub zgromadzeń w kościołach ograniczenia ilości

uczestników nie mają zastosowania, obowiązują ogólne wymogi higieniczne i obowiązek

zachowania odstępu lub zakrywania nosa i ust.

 

WJAZD DO POLSKI

 

Ograniczenia dot. wjazdu do Polski odnoszą się jedynie do osób przekraczających granicę zewnętrzną

Unii Europejskiej.

Nie ma ograniczeń dla osób przyjeżdżających do Polski z Niemiec.

Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z pogarszającą się sytuacją

epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń

i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które

nie są konieczne.

Ze szczegółowymi zapytaniami dot. przekraczania granicy polskiej należy zwracać się do Straży

Granicznej.

 

Infolinia Straży Granicznej +48 22 500 40 00

E-mail: zg.kg@strazgraniczna.pl

 

KONTAKTY

W sprawie zasad przekraczania granicy i odbywania kwarantanny w Polsce proponujemy kontakt ze

Strażą Graniczną: +48 22 500 40 00